Online Eğitim: Geleceğin Eğitim Yöntemi

Eğitim, insanların hayatlarının en önemli parçalarından biridir. Öğrenmenin ve bilgi edinmenin yollarını sağlar ve insanların hayatlarının her alanında başarılı olmalarına yardımcı olur. Eğitim, insanların kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve toplumda yer edinmelerine olanak tanır.

Eğitimin önemi, insanların hayatlarının her alanında görülür. Örneğin, iş hayatında eğitimli insanlar daha yüksek ücretler ve daha iyi iş fırsatları elde edebilirler. Aynı zamanda, eğitimli insanlar daha iyi kararlar verebilir ve daha iyi problem çözebilirler.

Eğitimin etkileri, sadece bireylerin hayatlarına değil, aynı zamanda toplumun ve ülkenin genel refahına da yansır. Eğitimin önemi ve etkileri, herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Eğitim, insanların hayatlarının her alanında başarılı olmalarına ve toplumda yer edinmelerine olanak tanır. Eğitimli bir toplum, daha iyi sağlık hizmetleri, daha yüksek ekonomik büyüme ve daha az suç oranları gibi avantajlar elde eder. Eğitim, hayatın en önemli parçalarından biridir ve herkesin erişebilmesi için çalışmalıyız.

Online eğitim, dünyanın her yerinden öğretmenlerle çalışma ve farklı kültürlerden öğrencilerle etkileşim kurma olanağı sunar. Gelecekte, online eğitimin popülaritesi artmaya devam edecek ve daha fazla kişi tarafından kullanılacaktır. Ancak, online eğitimin etkili olması için iyi tasarlanmış ve uygulanmış programlar gereklidir ve öğretmenlerin yeterli eğitimine ihtiyaç vardır.

Online eğitim, internet ve dijital teknolojiler sayesinde herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda eğitim alma imkanı sunmaktadır. Bu yöntem, öğrencilerin zaman ve mekân sınırlamaları olmadan eğitim almalarını sağlar. Ayrıca, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına ve tarzlarına uygun eğitim almalarına olanak tanır.

Online eğitim, öğrencilerin dersleri kaydedebilmeleri, ders notlarına ve materyallere ulaşabilmeleri ve dersleri tekrar izleyebilmeleri gibi avantajlar sağlar. Öğrenciler, aynı zamanda dersleri gerçek zamanlı olarak takip edebilir veya dersleri daha sonra izleyebilir.

Online eğitim, ayrıca öğrencilerin diğer öğrencilerle ve öğretmenlerle etkileşim kurmasına ve sosyalleşmesine olanak tanır. Öğrenciler, online platformlar aracılığıyla diğer öğrencilerle grup çalışmaları yapabilir veya öğretmenlerle özel olarak görüşebilir.

Sonuç olarak, online eğitim geleceğin eğitim yöntemi olarak giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu yöntem, öğrencilere zaman ve mekân sınırlamaları olmadan eğitim alma imkanı sunarken, aynı zamanda öğrencilere öğrenme hızlarına ve tarzlarına uygun eğitim sunar.

 

 

 

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu eğitim öğrenim süreci boyunca öğrenciye eğitsel alanda destek amacıyla var olan bir hizmettir. Gizlilik ve etik değerlere bağlı olan bu hizmette öğrenciyi tanıma, yeteneklerinin keşfedilmesi, iletişimin doğru bir şekilde kurulması gibi çalışma alanları mevcuttur. Öğrenci koçluğu programının çalışma alanları içerisinde etkili ve verimli ders çalışılabilmesi, zamanın etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve odaklanma, karar verme, sorumluluk gibi konular da yer almaktadır.

Koçluk programına dâhil olan öğrencilerin kendine inanan ve tanıyan, doğru iletişim kurabilen ve hedefleri, farkındalıklarının yüksek olması beklenir. Bu amaçlara hizmet eden bir sistem olup öğrenci koçları öğrencinin yol arkadaşıdır.

Öğrenci Koçluğu Kimlere Yapılmalıdır?

Öğrenci koçluğu bir eğitim danışmanlığı da olup tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir hizmettir. 0 ile 12 yaş arsı anne babanın da dâhil olduğu öğrenci koçluğu hizmetleri 12 yaş ve sonrasında bireysel olarak devam eder.

öğrenci koçu
öğrenci koçluğu

Öğrenci koçları ve öğrenci arasında geçirilen sürede konuşulan tüm konular gizli kalmalıdır. İnteraktif olan süreçte ebeveynler aktif olarak bulunmazlar ve süreç sonunda öğrencinin kendi kendine koçluk yapabilmesi sağlanmalıdır.

Öğrenci Koçuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Öğrenciler gençlikleri ve yaşları gereği hedefleri konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabilmektedir. Zaman zaman belirlenen hedefler, kararlar ve çalışma programları bir türlü gerçek yaşama aktarılamaz. Kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise öğrenci koçluğu programları devreye girer.

Öğrenci koçları kurdukları sistemde kesinlikle öğrenciye onu yap ve bunu yap gibi söylemlerde bulunmaz. Programda asıl önemli öncelikli olan birey ve koç arasında kurulan bağın güçlü olmasıdır. Birlikte oluşturulan güçle hedeflere kolaylıkla erişilmesi amaçlanır.

Koçluk programları sürelerini kişiler koçla birlikte kendileri belirlerler. Ne kadar süre bu program içerisinde kalmalı ve ne kadar sürede faydalı olunacağı konusunda ortak bir karar alınmalıdır. Genel olarak eğitim danışmanlık sistemlerinde öğrenciyi tanıma ilk seans olarak kabul edilerek önerilen süre 4 seanstır.

Öğrenci Koçluğu ve Faydaları

Öğrenci koçluğu programlarına dâhil olan ve koçluk sürecini başarıyla tamamlayan bireyler için birçok farklı avantaj sağlanır. Öğrenci koçluğu programlarının faydaları kısaca;

 • Öğrencinin motivasyon kazanarak özgüveninin gelişmesi
 • Hedeflerine kolay bir şekilde odaklanması
 • Kaygı ve stresi nasıl yöneteceğinin farkına varması
 • Etkin öğrenme yönteminin öğrenilmesi
 • Aile ve çocuk arasındaki iletişimin doğru bir şekilde sağlanması
 • Destek ve güven hissedilerek hedeflerine karşı daha kararlı bir şekilde ilerlemesidir.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Çalışmaların başarıya ulaşması ve doğru bir şekilde tamamlanması bireyler ve koç arasındaki uyuma da bağlı bir şekilde gerçekleşir. Öğrenci ile arasındaki güven bağının oluşması koçlar açısından oldukça önemli olup mutlaka öncesinde öğrenciyi tanıma adına bir seans gerçekleşmelidir.

Öğrenci Koçluğu Hizmetinde Olması Gereken Özellikler

Öğrenci koçluğu yapabilmek için genel anlamda resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Sertifika programlarına dâhil olarak öğrenci ve eğitim koçu olunabilmesi mümkün iken bazı özelliklerin taşınması önem taşır.

Planlama, takip ve organizasyon becerilerinin bulunması başta olmak üzere, çözüm üretme yetenekleri, yüksek motivasyon sahibi olmak, etkili iletişim becerisi, sabırlı, esnek ve yaratıcı kişiliğe sahip olmak gereklidir. Bu özellikle dışında bir öğrenci koçunun karşısındaki kişinin ihtiyacını tespit edebilme ve tanımlayabilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Öğrenci koçunda aranan kriterler sağlanması halinde bireylerin koçluk yapabilmesi mümkündür. Eğitim süreçleri dışında öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sağlayan öğrenci koçları öz disiplin ve öz güven kazanılmasında da önemli rol oynar. Bu nedenle mutlaka eğitim süreçlerinde destek alınması ve bireylerin iletişim alanında fayda görmesi için önemli bir hizmettir.

Öğrenci Koçu ile Çalışılarak Elde Edilebilecek Faydalar Nelerdir?

Öğrenci koçu günümüzde sıklıkla tercih edilen ve gün geçtikçe gelişen bir sistemdir. Öğrenci koçları öğrenciye uygun olan çalışma programlarının hazırlanmasında ve bunların eksiksiz bir şekilde uygulanmasında aktif rol oynar. Öğrencinin bu konular dışında yaşadığı tüm sorunları görerek pratik çözümlerle giderilmesine yardımcı olmakta hedefleri arasında yer alır.

Eğitim koçluğu programları erken yaşlarda verilen bir hizmet olup bireyin yaşamını düzenleyen ve yüksek oranda verim almasını sağlayan bir hizmettir. Doğru bir öğrenci koçu tercih edilmesi durumunda sağlanacak olan faydalar ise;

 • Öğrencinin kendini keşfetmesi sağlanır.
 • Konsantrasyon, dikkat ve algılamada maksimum verim alınır.
 • Tüm dersler için özel öğrenme teknikleri kazanılır.
 • Hedeflere ve başarılara daha kolay ulaşılır.
 • Okul dersleri, seçme ve deneme sınavlarında yüksek başarı elde edilebilir.

 

Öğrenci koçları faydaları bu şekilde iken bireyin kendine inanması, güçlü alanlarını keşfetmesi ve başarılı yönlerini hatırlatmasına yardımcı olunur. Temel işlevleri arasında eylem planı yaparak kişinin eğitim ve sosyal yaşamında yol haritasının belirlenmesine aktif rol oynar.

Öğrenci Koçu ve Öğrenciye Faydaları

Öğrenci koçları öğrencilerle birebir ilgilenen bir hizmet olup etkin bir şekilde yararlanarak tüm alanlarda fayda sağlanabilir. Öğrencinin motivasyonun yüksek olması başta olmak üzere;

 • Zamanı yönetme konusunda öğrenciye destek olması
 • Kaygı, stres ve heyecanla başa çıkabilmesi
 • Uzun saatler yerine kısa saatlerde verimli çalışma tekniklerini öğrenmesi
 • Doğru öğrenme yöntemlerini kullanmak
 • Ders çalışma isteğini arttırmak
 • Hobileri ile dersler arasında zamanı yöneterek bağlantı kurmak
 • Odaklanma, konsantrasyon ve dikkat dağınıkları gibi sorunları çözerek pratik bir şekilde giderilmesi faydalar arasında yer alır.

Öğrenciyle öğrenci koçu arasında sıkı bir bağ sağlanarak sürekli iletişim halinde olması önemlidir. Bu sayede her alan kendisini yönlendirerek yaşam alanlarında performansını arttırabilecek desteği sağlar. Düzenli ve disiplinli bir çalışma sistemi kurarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki tüm becerilerini geliştirir. Ders programları, ders çalışma ortamı ve öğrencinin başarısını sağlayacak her alanda fayda sağlayan bir destek hizmettir.

Öğrenci Koçu ve Aileye Sağladığı Faydalar

Eğitim koçluğu hizmetleri öğrenciye fayda sağlamasının yanı sıra aile içerisindeki sisteme de büyük katkı sağlamaktadır. Sadece öğrenci ile ilgili olmayıp aileye de sağlayabileceği faydalar;

 • Aile ve öğrenci isteklerini ortak bir noktada buluşturarak olası bir krizi önler.
 • Özellikle sınav zamanlarında aile ve öğrenci arasında tampon görevi görerek çatışmaları engeller.
 • Kendini keşfetme sürecinde olan öğrencinin yaşadığı ve yaşayabileceği sorunlar karşısında yol gösterici olup destek olur.
öğrenci koçu
öğrenci koçu

Neden Öğrenci Koçuyla Çalışılmalıdır?

Öğrenci koçu öğrencinin kendini tanıması ve sorunlarla baş edebilme yeteneğinin kazandırılmasını amaçlar. Öğrenci eğer bu farkındalıkları kazanabilirse kendine olan güveni artarak performansı yükselecektir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, hedeflerine odaklanmalarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini hedefleyen eğitim koçlarıyla çalışılması maksimum verim elde edilebileceğini gösterir.

Aile içi yaşayan stres, sınav kaygıları ve çatışmaların öğrenci koçluğu hizmetinden destek alarak en aza indirilmesi mümkün olur. Hem aileye hem de öğrenciye maksimum fayda sağlayan bu sistem özellikle nasıl başarabilirim ve hedeflerim neler gibi sorulara cevap arayan bireyler için oldukça önemlidir.

Öğrenci koçu öğrencilerle doğru bir şekilde iletişim kurarak hedeflerine ulaşmalarını hedefleyen uzman kişilerdir. Alanlarında uzman olmaları ve doğru bir şekilde tercih edilmeleri halinde maksimum verim sağlayarak öğrencinin başarılı bir eğitim yaşamı olmasına katkıda bulunur. Öğrenciyi hedef alarak değil de aynı zamanda aile, yaşam koşullarını ve çalışma alanını da hedef alarak sistemli bir şekilde yönlendirmeyi hedefler.

Eğitimde Öğrenci Koçluğu Hizmetinin Yeri

öğrenci koçluğu

Eğitim öğretim yaşamı boyunca başarı becerilerini arttırabilmek için akademik alanda öğrenci koçlarıyla çalışılması önem taşır. Öğrenci ile koç arasında kurulan iş birliği sayesinde öğrenci farkındalıklarını bilerek eğitim performansını arttırabilir. Öğrenci koçluğu hizmetinin asıl amacı öğrenciyi hedeflerine doğru yönlendirmek olup motive ederek yaşadığı ya da yaşayacağı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Öğrenci koçunun çalışma prensibi genel olarak öğrenciyle birlikte bir çalışma programı oluşturmak, çalışma ortamını olması gereken düzene sokmak ve sorunlarla ilgilenmektir. Öğrenci koçu ve öğrenci sürecin tamamını birlikte yaşayarak paylaşımlarda bulunmalıdır.

Öğrenci Koçluğu Amacı Nedir?

Öğrenci koçluğu hizmetini verenlerin amaçları özellikle sınav dönemlerinde öğrencinin rakiplerini geçmesini sağlayarak belirlediği hedeflere kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Öğrencilerin yaşamlarında ortaya çıkan isteklendirme eksikliği, ders başarısızlıkları, aşırı kaygılanma, dikkat eksikliği, sorulara zaman ayıramama, öz güven eksikliği, etkili öğrenme yöntemlerini bilememe gibi problemler bulunur. Bu süreç ve sorunlarla baş edebilmek bir hayli zor olmasından öğrenci koçlarının önemi ortaya koyulur.

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Derece yapan öğrenciler çok zeki olmasından değil disiplinli, doğru ve etkili bir çalışma sistemi olmasından başarıyı yakalarlar. Öğrenci koçları bu bağlamda öğrencinin tüm sorunları üzerine eğilerek çözüm önerileri sunup yaşama geçirmeleriyle başarılı olmasını sağlarlar.

Profesyonel bir şekilde çalışan öğrenci koçları programlarında hedeflerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, problemlerle nasıl başa çıkılacağı, konuları kısa sürede nasıl öğrenebilecekleri hakkında kapsamlı çalışmaları bulundurur.

Koçluk Programlarının Öğrenciye Kazandırdıkları

Öğrenciler ders takviyeleri almalarının yanı sıra koçluk programları almalarıyla kendi başarılarını üst seviyeye taşıyarak rakiplerinin önüne geçip avantajlar sağlarlar. Koçluk programları öğrencilere;

 • Koçluk sistemi öğrenciye öz disiplin sağlar.
 • Öğrencinin kendisiyle ilgili farkındalıklarının oluşmasına yardımcı olur.
 • Etkili bir şekilde çalışmayı kavrar.
 • Sürekli bir öğrenme halinde olarak başarısını arttırmayı sağlar.
 • Yeni ve etkin alışkanlıklar kazanmaktır.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Dikkat süresi uzayarak konsantrasyonu artar.
 • Öğrenci kendini tanır ve güçlü olan yanlarını keşfeder.

Öğrenci Koçluğu Hizmeti Verenlerin Özellikleri Nelerdir?

Öğrenci koçluğu hizmeti veren kişiler, öğrencilerle birebir iletişim kuran ve kendileriyle en uygun olan frekansı yakalayarak sistem oluşturan bir uzmandır. Bazı özelliklere sahip olması gerekli iken bu özellikler sayesinde öğrenci koçtan daha iyi verim alarak başarılı bir çalışma sistemi edinmiş olur. Öğrenci koçunda olması gereken özellikler;

 • Yüksek motivasyona sahip olması
 • Yaratıcı olup empati yeteneğinin yüksek olması
 • Öğrenci dilinden anlaması ve arkadaş gibi olması
 • Özgür, analitik ve pratik bir düşünce sistemine sahip olması
 • Planlama ve takip becerisinin bulunması
 • Sabırlı ve hoşgörülü olmasının yanı sıra çözüm üreten bir kişiliğe sahip olması gereklidir.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Bu özelliklerin bulunduğu bir öğrenci koçuyla çalışılması maksimum verim alınmasına fayda sağlayacaktır. Öğrenci koçuyla çalışan öğrenci rakiplerine göre daha ileride bir performans sergileyerek yaşamını yeniden şekillendirme artısına sahip olacaktır.

Öğrenci Koçluğu Önemi

Eğitim sürecinde öğrenci koçunun önemi oldukça büyüktür. Öğrenciye kazanmayı amaç olarak belirleyen bir yöntem olup ilk olarak kaybedilen öz güvenin yerine getirilmesini hedefler. Planlı ve disiplinli bir çalışma düzeni kurarak öğrencinin kaygı ve stresini minimuma indirmeyi başarır.

Öğrencinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir destek hizmeti olup hedeflere ulaşılması noktasında öğrenciye yol göstericidir. Okul ve günlük yaşamında başarılı, iletişimi güçlü ve mutlu olabilme konularında destek vererek her alanda öğrenciyle birlikte yürür. Öğrencinin kendi disiplinini kurmasını sağlayan öğrenci koçu kendini tanıyan, motivasyonu yüksek ve özgüveni olan bireyler yetiştirmek aşamasında önemli bir rol oynar. Velilerle de iletişimi olan öğrenci koçları gizli kalması gereken konularında paylaşılmaması aşamasında son derece güvenilir bir arkadaştır.

Öğrenci Koçluğu Veren Kişiyi Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

öğrenci koçluğu

Öğrenci koçluğu hizmeti ile çalışmak öğrencilerin öğretim yaşamlarını daha iyi bir hale getirebilmek için önemli bir detaydır. Eğitim koçu seçerken dikkatli olmak kusursuz bir hizmet almak önemli olup aksi takdirde süreç bir fayda sağlamaz.

Eğitim koçu öğrencilerin daha başarılı bir eğitime imza atmalarına sebep olarak başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerine yardımcı olur. Bu süreç boyunca dikkat edilmesi gereken bazı değerler olup hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Öğrenci Koçunun Profesyonel Olması

Öğrenci koçluğu eğitim süreci boyunca öğrenciye destek olarak sürecin doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan kişidir. Bu nedenle öğrenci koçluğu hizmetini verenlerin mesleklerini gerçekten uzman bir şekilde yapmaları önem taşır. Bazı koçlar sadece gelir elde edebilmek için bu işi yapmalarından dolayı mutlaka öğrenci koçu seçimlerinde profesyonel olmalarına dikkat edilmesi gerekir.

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Öğrenci Koçluğu Uzmanlarının Tecrübeleri

Sıradan bir meslek olmayan öğrenci koçluğu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Uzun yıllar boyunca bu alanda hizmet vermesi ve profesyonel olması önemlidir. Bu şekilde olmaz ise alınan koçluk eğitimleri herhangi bir işe yaramayarak öğrenci hizmetten fayda sağlayamaz. Koçluk tecrübesi dikkate alınarak tecrübesiz koçların hizmetlerinden yararlanmamalıdır. Çok kapsamlı çözümler üretebilen, tecrübeli ve deneyim sahibi olan koçlar tercih edilmelidir.

Temel İlgi Alanı Koçluk Olan Öğrenci Koçu

Koçluk profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir ve birçok farklı alanda koçluk yapılabilir. Bu nedenle mutlaka öğrenci koçlarının sadece bu alanla ilgileniyor olması önem taşır. Özellikle öğrenci psikolojisiyle yakından ilgili olan kişilerin öğrenci koçu olarak tercih edilmesi gereklidir.

Öğrenci Koçluğu Hizmetini Veren Kişinin Sahip Olması Gereken Yetenekler

Koçluk eğitimleri sırasında asıl önemli olan etikler ve koçluk süreci boyunca gizliliğin ele alınmasıdır. En önemli konular ise soru sorma becerisi ve soru sorma yeteneğidir. İyi bir öğrenci koçu seçiminde koçluk noktasında bireyin yetenekleri ve yeteneklerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğidir. Bu nedenle koçluk programları ve öğrenci koçu seçimlerinde bireylerin özenli davranması, doğru seçimler yapması sürecin verimli olabilmesi açısından önem taşır.

Öğrenci Koçluğu ve Sağladığı Faydalar

Doğru bir şekilde tercih edilen öğrenci koçları bireylere birçok farklı alanda fayda sağlayacaktır. Bu faydaların görülebilmesi ve doğru seçimler yapılarak verim alınabilmesi için sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi önem taşır. Doğru öğrenci koçu tercih edilmesinde sağlanan faydalar;

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu
 • Öğrenci erteleme alışkanlıklarını bırakarak öz disiplin kazanır.
 • Yeteneklerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini görür.
 • Tüm derslerde olan öğrenme performansı artarak başarıya odaklanır.
 • Hatırlama, düşünme ve kısa sürede problem çözebilme yetenekleri gelişir.
 • Düzenli bir şekilde ders çalışma disiplini kazanır.
 • Yetersizliklerini görerek farkındalık kazanır.
 • Nasıl öğrenmesi gerektiği ve sınav kaygısıyla başa çıkmasını öğrenir.

Öğrenci Koçluğu Hizmetini Kimler Almalıdır?

Eğitim ve öğrenci koçları öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten bireylerdir. Profesyonel eğitimler alarak doğru bir şekilde disipline edilmiş bir öğrenci koçu seçilmesi verim alınmasını sağlayan önemli bir konudur. Öğrenci koçlarıyla çalışması gereken bireyler genel olarak;

 • Eğitim hayatlarına yeni başlayan
 • Ne yaparak nereden başlayacağını bilemeyen
 • Bir hedefim var mı sorusuna cevap arayan bireyler
 • Kendimi nasıl ifade eder ve kendime güvenim ne kadar sorusuyla karşılaşanlar
 • Hangi mesleği seçmek istiyorum ve öğrenci olmayı biliyor muyum diyen bireyler için öğrenci koçu edinmeleri faydalı olacaktır.

Öğrenci koçunun doğru bir şekilde tercih edilmesindeki kriterleri bilerek süreci profesyonel bir kişiyle yönetebilen öğrenciler süreci verimli bir şekilde tamamlarlar. Aksi halde herhangi bir verim almadan sadece zaman kaybına uğrayan bir eğitim öğretim geçirmeleri söz konusu olur.

Öğrenci Koçluğu Öğrenciye Neler Kazandırır?

öğrenci koçluğu

Öğrenci koçluğu genel itibariyle bakıldığında öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve başarı elde etmesini sağlamak için geliştirilmiş bir koçluk sistemidir. Temel amaçları öğrencinin gelişmesine katkı sağlamak iken öğrencilerin her alanda rehberi olmaktır. Öğrenciyle koç arasında kurulan karşılıklı güven ve gönüllük isteğine dayalı bir hizmettir. Öğrenciye kazandırdıkları ise;

 • Hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlamak
 • Sürekli öğrenme halinde olup performanslarını yükseltmek
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Ertelemenin bırakılması
 • Yaşam dengesinin kurulması ve sosyal yaşamda lider olma
 • Kaynakları daha etkin kullanarak öz disiplin oluşturmadır.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Özellikle günümüzde çalışan anne babaların çocukları fazla ilgi göremediklerinden hayatlarında bazı konular direk başarılarına olumsuz yönde yansır. Doğru bir koçluk hizmeti alınması durumunda sosyal yaşamları ve eğitim hayatları pozitif yönde değişiklik gösterecektir.

Öğrenci Koçluğunun Programlarında Ele Alınan Konular

Öğrenci koçları başta öğrenci olmak üzere çevreye ve aileye büyük katkı sağlayan uzmanlardır. Destek bir hizmet olan koçluk programlarında öncelikle hedef ve amaç belirleme yer alır. Motivasyon ve verimli çalışma tekniklerini öğrenme, dikkat ve odaklanma geliştirme, öfke ve stres kontrolü öğrenci için en önemli konular arasında yer alır.

Öğrenci koçluk programları arasında yer alan hedefler konusunda hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra meslek ve kariyer danışmanlığı da bulunur. Öğrenciler konular üzerinde aktif bir çalışma sistemine tabi tutularak kendi potansiyellerinin farkına varır ve rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayarak başarılara imza atabilir.

Öğrenci Koçlarının Yetkinlikleri

Öğrenci koçları öğrencilerin yaşadığı problemlerin üzerine özel derslerle giderek kendi potansiyellerini geliştirmeye odaklıdır. Verimli bir zihne sahip olan öğrencinin performansı pozitif olarak değişip maksimum fayda sağlanır. Öğrenci koçunun bu verimi sağlayabilmesi için sahip olması gereken yetkinlikler ise;

 • Okuldaki başarıyı yükselterek takip edebilmek
 • Sınavlarda oluşan kaygı ve stresi azaltabilmek
 • Aile içerisindeki çatışma ve problemleri en aza indirebilmek
 • İletişimin sağlıklı bir yönde gelişmesine katkı sağlamak
 • Özel derslerdeki başarıların artmasına yardımcı olmak
 • Aktivitelere olan ilginin artması ve başarılı olabilmesi için teşvik etmek
 • Mesleki alanlara yönlendirerek yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamaktır.

Öğrenci koçlarının bu yetkinliklere sahip olması sayesinde öğrencinin yaşamı pozitif bir şekilde etkilenir ve başarılar elde etmesinde büyük performans sağlanır.

Kimler Öğrenci Koçluğu Yapabilir?

Öğrenci koçluğu bir destek hizmet olup doğru bir şekilde uzmanlar tarafından uygulanması önemli bir sistemdir. Günümüzde öğrenci koçluğu eğitimi alan ve öğrenci koçluğu sertifikası sahibi olan kişiler koçluk programlarını uygulayabilirler.

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Bu sertifikaları alanlar üniversite bölümlerinde psikoloji, sosyoloji, danışmanlık ve rehberlik okuyup koçluk yapabilirler. Günümüzde başka bölümlerden mezun olarak da kendine güvenen ve öğrenci koçluğu sertifikası alarak mesleği icra eden kişiler bulunur. Önemli olan koç tercihi yapılacağı zaman uzman olmasına, deneyim sahibi olarak yetkinlikleri taşımasına özen göstermek gereklidir. Aksi halde alınan hizmetin herhangi bir faydasını görmeyerek eğitim sürecine bir katkı sağlanamaz.

Öğrenci Koçluğu Çalışma Sistemi

Öğrenci koçları aşamalar halinde bir çalışma sistemine sahiptir. Öğrenci öncelikle yaşadığı problemleri koçuna anlatır ve öğrenci koçu tanışmak için öğrenci ile seanslar yapar. Problemin tanımlanabilmesi adına yapılan seans sonrasında çözüm için bir hedef belirlenir ve iş birliği yapılır.

Öğrencinin hedefe ulaşması için yapılacak eylemler liste haline getirilir. Hedefe ulaşılması için ödevler verilerek öğrencinin performans değerlendirmesi yapılır. Öğrenci koçları ve öğrenci arasında sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için düzenli aralıklarla seanslar yapılmalıdır. Aile, öğretmenler ve rehber öğretmenlerinde sürece dâhil olmaları söz konusu olup bu sayede maksimum verim elde edilerek sorunların kaynağına inilmesi kolay bir hal alabilir.

Başarılı Bir Eğitimin Sırları

“Başarılı bir eğitim; disiplinli bir çalışma, hedeflerin belirlenmesi ve ulaşılması için gerekli araçların sağlanması gibi temel faktörlerin doğru bir şekilde uygulanması ile elde edilir.”

Başarılı bir eğitimin sırları şunlardır.

 1. Öğrencilerin ihtiyacına uygun bir öğrenme ortamı sağlamak: Öğrencilerin öğrenme stiline, ilgi alanlarına ve seviyelerine uygun materyaller kullanmak önemlidir.
 2. Öğrenme amaçlarının belirlenmesi: Öğrencilere neyi öğrenmeleri gerektiği ve nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda net bir fikir vermek önemlidir.
 3. Etkili öğretim tekniklerinin kullanılması: Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için çeşitli öğretim teknikleri kullanılmalıdır. Örneğin, görsel materyaller, role-playing gibi aktiviteler, örnekler, çalışma grupları gibi.
 4. Öğrencilerin aktif olarak öğrenmelerine olanak tanımak: Öğrencilerin sürekli olarak aktif olarak öğrenmelerine olanak tanımak, öğrenmenin daha etkili olmasını sağlar.
 5. Geribildirim vermek: Öğrencilere geribildirim vermek, öğrenmelerini nerede ne kadar başarılı olduklarını anlamalarına ve nerede daha iyi olmaları gerektiğini anlamalarına olanak tanır.
 6. Öğrencilerin kişisel gelişimine odaklanmak: Öğrencilerin kişisel gelişimine odaklanmak, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha motivasyonlu olmalarını sağlar.

 

özel ders

 

Online Ders Neden Önemli Oldu?

Online dersler, öğrencilere dünya çapında erişim imkanı sunarlar. Öğrenciler herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda eğitim alabilirler. Ayrıca, öğrencilere özelleştirilmiş eğitim imkanı verirler ve öğrenme hızlarını ve tarzlarını kişiselleştirebilmelerine olanak tanırlar.

Online dersler, öğrenciler için ulaşılabilirliği ve esnekliği arttırır. Öğrenciler, internet erişimi olan herhangi bir yerden ve istedikleri zamanda derslere erişebilirler. Ayrıca, öğrencilere daha fazla öğrenme seçeneği sunar, örneğin dünya çapındaki eğitmenler tarafından verilen dersleri izleyebilirler. Online dersler, öğrencilere daha fazla öğrenme ortamları sağlar ve öğrenme sürecini kişiselleştirir. Öte yandan, pandemi döneminde eğitim için önemli bir seçenek olarak öne çıkmış ve ardından günümüzde önemli bir noktaya gelmiştir.

Online dersler, yüz yüze özel derslere göre birçok avantaj sunar. Bunlar arasında:

 1. Erişim: Online dersler, herhangi bir yerden erişilebilir, bu da öğrencilerin dersleri istedikleri zaman ve yerde almasına olanak tanır.
 2. Esneklik: Online dersler, öğrencilerin kişisel programlarına uyum sağlamak için daha esnektir. Öğrenciler dersleri istedikleri zaman alabilirler veya izleyebilirler.
 3. Maliyet: Online dersler genellikle yüz yüze özel derslere göre daha ucuzdur.
 4. Kayıt: Online dersler kaydedilebilir ve öğrenciler dersleri istedikleri zaman tekrar izleyebilirler.
 5. Öğretmen erişilebilirliği: Online dersler öğrencilerin öğretmenlerle daha kolay iletişim kurmasına olanak tanır.
 6. Ders materyali: Online derslerde genellikle ders materyalleri öğrencilere elektronik olarak sunulur.

 

 

Özel Ders ile Başarıya Adım Adım

özel ders

Özel ders birebir alınan ve başarıda büyük bir rolü oynayan derslerin görülmesidir. Günümüzde özel derslerin önemi bir hayli artmış olup öğrencilerin bu alanda olan ihtiyaçları daha fazlalaşmaktadır.

Özellikle liselere hazırlık sürecinde geçiş aşamasında alınacak olan özel dersler başarılar üzerinde fazlaca etkili olur. Okul müfredatlarında sınava hazırlık anlamında herhangi bir çalışma gerçekleşmediğinde bu açığın özel dersler alarak kapatılması sınavda başarı oranını arttıracaktır.

Özel Ders ile Eğitim Kalitesi

Özel dersler hoca ve öğrenci arasında birebir yapılan derslerdir. Bu derslerde öğrenci her sorusuna kolaylıkla cevap bulur. Özel dersler sayesinde öğrencinin eğitim kalite düzeyi artarak başarısındaki performansın yükseldiği görülür.

Özel dersler sayesinde öğrencilerin sınıf içerisinde derse katılım oranı yükselerek daha verimli bir şekilde okul hayatlarına devam etmesi amaçlanır.

özel ders
özel ders

Özel Ders ile Odaklanma Problemi Çözümü

Çocukların eğitim yaşamları süresince çekingenlik yaşamaları, algılama sorunları ve dikkat dağınıklıkları gibi problemlerin oluşması normaldir. Bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılabilmesi için özel ders alınması özellikle odaklanma sorunları üzerinde oldukça etkili olur. Çocuklar birebir olarak yapılan derslerde odaklanma sorunlarını zamanla yenerek sınıf içerisinde daha aktif bir rol oynar.

Özel Derslerin Öğrenmeye Odaklı Olması

Özel derslerin başarıya ulaştırmasının bir diğer adımı ezbere dayalı olmadan öğrenmeye odaklı olması gelir. Özel olan dersler öğrenme odaklı olup ezberci bir yaklaşımın oluşmasını engelleyerek bireylerin öğrenebilmesi için aktif bir rol oynar.

Konuları öğrenerek ezberden kaçınıp eğitim yaşamı boyunca başarılı bir öğrenci olmak özel derslerle oldukça pratik bir hal alabilir.

Özel Ders Alınması Gereken Durumlar

Ebeveynler özel ders alınması konusunda öğrenciler için kararsız kalarak ihtiyaç olup olmadığı konusunda tereddüt ederler. Bu durumun en pratik çözümü öğrencinin gözlemlenmesi ve iyi bir araştırma yapılmasıdır. Özel ders alması tavsiye edilen öğrenciler genelde;

 • Sınıf içerisinde odaklanma sorunu yaşayanlar ve belli konularda eksiklikleri olanlar
 • Okulda herhangi bir ders konusunda öğretmen gözlemi ile sorun yaşayanlar
 • Dikkat dağınıklığı olan çocuklardır.
özel ders
özel ders

Bu sorunları eğitim yaşamında yaşayan çocuklar farklı yöntemlerin kullanıldığı özel dersler almalıdır. Özel dersler sayesinde başarıları yükselip eğitim kaliteleri artarken aynı zamanda sosyal sorunları da çözümlenmiş olur.

Özel Derslerin Sağladığı Faydalar

 • Özel dersler verimlidir. Kısa zamanda konuların anlaşılabilmesi ve birçok bilginin öğrenilmesi mümkün olur.
 • Özel dersler her zaman daha kalıcı olur. Kalıcı olması öğrenilen bilgilerin üzerinde daha çok durulmasına bağlı olup anlaşılmayan noktalar daha detaylı öğretilir.
 • Özel dersler esnek yapılıdır. Özel derslerde her konu hakkında anlaşılmayan noktalar ayrıntılı bir şekilde öğrencinin anlayacağına göre planlanır.
 • Özel dersin ortamı öğrencinin rahat edeceği şekilde ayarlanır. Evde ya da kendisi için rahat hissedeceği mekânlarda çalışmalar yapılabilir. Bu şekilde rahat bir ortam dersler açısından hem daha verimli hem de istekli geçmesini sağlar.
 • Öğrencinin bakış açısı gelişir. Öğrenciler özel ders sayesinde konuları daha kolay ve kısa bir zamanda öğrenir. Bu sayede bakış açıları gelişerek üst düzey bir aktiflik kazanılır.
 • Okul ve kurslarda görülen derslere göre kısa sürede konuların işlenerek verimli bir şekilde öğrenebilmesinden öğrenciye zaman kazandıran bir programdır.

Özel derslere katılan öğrenciler başarılı bir süreç geçirmeleri adına sadece özel ders almaları yeterli olmayıp kendilerinin de bir çaba sarf etmesi gerektiğini unutmamalıdır. Problem çözme yeteneklerinin gelişmesi ve öğrencilerin başarıya ulaşması adına kendi sorumluluklarını da yerine getirmesi gerekecektir. Bu sayede kısa sürede verimli bir şekilde özel derslerin meyvelerini toplayarak eğitim yaşamında başarıya adım adım ilerleyebilirler.

Sınava nasıl hazırlanmalıyız?

özel ders

Sınavlar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen önemli bir araçtır. Başarılı olmak için doğru bir hazırlık stratejisi önemlidir. Aşağıda sınavlar için hazırlık stratejileri sunulmaktadır:

 1. Planlama: Sınav tarihlerini ve konuları önceden belirleyin ve bunları bir takvimde işaretleyin. Sınavlar için yeterli zaman ayırın ve konuları sistematik bir şekilde çalışın.
 2. Not alma: Dersler sırasında dikkatli dinleyin ve anlamadığınız konuları öğretmeninizden aydınlatın. Dersleri özetleyen notlar alın ve bu notları daha sonra çalışmak için kullanın.
 3. Çalışma grupları: Sınavlar için çalışmak için arkadaşlarınızla çalışma grupları oluşturun. Bu gruplar sayesinde fikirlerinizi paylaşabilir, sorularınızı çözebilir ve birbirinizi motive edebilirsiniz.
 4. Pratik yapma: Sınavlar için örnek sorular çözerek pratik yapın. Bu sayede sınav sırasında rahat olabilir ve daha hızlı çalışabilirsiniz.
 5. Dinlenme: Sınavlar için çalışırken ara vermek önemlidir. Dinlenme sayesinde beyin daha iyi çalışır ve daha az yorgun olursunuz.
 6. Destek alma: Sınavlar için çalışırken öğretmenleriniz ve ailelerinizden destek alın. Onlar sizin için en iyi hazırlık stratejilerini bildiğinden size rehberlik edebilirler.

Sınavlar için hazırlık sürecinde bu stratejileri uygulamak sizin için en iyi sonucu verecektir.

Aşağıda iyi bir öğrenme için, eğitim stratejileri verilmiştir. Bunları uygulayabilmek için iyi bir öz disipline sahip olmak gerekir.

İyi bir öğrenme için;

 1. Öncelikle, sınav için gerekli olan konuları iyi bir şekilde öğrenmek için düzenli çalışma yapmak.
 2. Konuları kapsamlı bir şekilde anlamak için sınavda çıkabilecek soruları önceden çözmek.
 3. Günlük çalışma programını oluşturmak ve bu programa sadık kalmak.
 4. Öğrenilen bilgileri sürekli olarak tekrar etmek ve konuların anlaşılmasını sağlamak.
 5. Çalışma süresi içinde konsantrasyonu arttırmak için uygun ortam ve koşullar sağlamak.
 6. Sınavda çıkabilecek soruları tahmin etmek ve bunlar için önceden hazırlık yapmak.
 7. Öğrenilen bilgileri sınavda kullanabileceğiniz bir not alma sistemi oluşturmak.
 8. Sınavda çıkabilecek soruları çözmek için uygun metotları ve teknikleri öğrenmek.
 9. Sınav öncesi stresi azaltmak için meditasyon, yoga, veya diğer rahatlatıcı aktiviteler yapmak.