Fiziğe giriş

FİZİK BİLİMİ

Fizik, uzay zaman madde ve enerji ilişkilerini inceler.

Fizik gözleme dayalıdır.

Geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Maddenin özellikleri ile, bunlar üzerinde gerçekleşen olaylar fiziğin konusudur.

Fizik ne ile uğraşır?

Maddi evrende meydana gelen her türden olayların neden ve nasıl meydana geldiğini araştırır.

Evreni etkileyen, olayları şekillendiren ve yöneten yasaları inceler.

Fizik ne ile uğraşmaz?

Maddi evrenin dışında hiç bir şeyle ilgilenmez.

Maddenin var olmadan önce ne olduğu ile ilgilenmez.

Dini konular (teoloji) ile ilgilenmez.

Fizikötesi (metafizik) ile ilgilenmez.