FİZİK BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Matematik

Fiziksel bir olayı ispat ederken, deney sonucu elde edilen verilerde ve sonucun daha rahat anlaşılması için matematik fizikle iç içedir.

Matematik  fizik biliminin dilidir. Fizik, doğada gerçekleşen olayları  matematik ile ifade eder ve bağıntıların ifadesinde matematiksel terimleri kullanır.

Biyoloji

Fizik, biyoloji ile çalışırken biyofizik adı altında çalışır. Fizik bilimiyle birlikte gelişen teknoloji, biyoloji ile birleştiğinde canlı organizmaların görüntülenmesine ve yapısının açıklanmasına dair her türlü araştırmaya zemin sağlar.

Gözün yapısı, görme olayı, yeşil bitkilerde suyun ince borularla yapraklara taşınması durumlarını anlatabilmek için biyoloji ile fizik iç içedir.

Kimya 

Fizik,  alt dallarından biri olan termodinamik alanı ve ısı kavramıyla ilgili olan ve maddenin katı, sıvı, gaz hâllerini detaylı şekilde inceleyen kimyayla  iç içedir.Fiziğin kimyayla olan ilişkisi de  fizikokimya başlığı altında incelenir.

Bileşik oluşumunu, atomlar ve moleküller arasındaki oluşumları açıklamada yardımcı olur.

Müzik

 Müzik ve fizik aslında çok sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu sebeple müzisyenin, müziğin fiziksel temellerine dair bilgisi olmalıdır. Müzik deyince aklımıza gelen ilk şey, ses kavramıdır. Ses, madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan bir dalga hareketidir.

 

Coğrafya

Fizik; alçak ve yüksek basınçları, atmosferdeki hava olaylarını açıklarken, pusula ile yön bulmada coğrafyadan yararlanır.

Tıp

Tıpta kullanılan röntgen, ultrason, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) görüntüleme tekniği fizik araştırma çalışmalarının ürüne dönüşmüş hâlidir. Adli tıp alanında delillerin analiz yöntemleri geliştirilirken fizik ilkelerinden yararlanılır.

Mühendislik

İnşaatta kullanılacak maddelerin sağlamlığı,depreme dayanıklılık vb.konular fizik bilgisi içerir.

Sanat

Işığın doğrusallığı, perspektif çizimleri, ebru sanatı vb uygulamalarda, (müzik, resim ve fotoğrafçılıkta) fizik kullanılır.

Spor Alanı

Fiziğin hareketle olan ilişkisine bakıldığında sportif faaliyetlerin temelini oluşturduğu görülür. Zihinsel ve teknik çabalarla birlikte; yarışma, eğlenme vb. amaçlarla yapılan sporun her aşamasında fiziğin etkilerini görmek mümkündür. Spor aleti ve kıyafetlerinin tasarımında, sporcunun hareketlerinde, yapılan faaliyetin başarıya ulaşmasında gereken mekanik hesaplamalarda fizik kavramları kullanılır.

Sporcuların giydiği kıyafetlerin teri çekmesi için kılcallık etkisinden faydalanılır. Futbolcuların giydiği kramponların tabanları basıncı arttırarak kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kayakla atlama yapan sporcuların uzak mesafelere atlayabilmesi, bir eğik düzlemden kayarak potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmesi esasına dayanır.

Bazı sporlarda topun döndürülerek atılmasıyla iki yanında oluşan farklı basınç, topun eğrisel yörünge izlemesine olanak sağlar. Cevapları merak edilen aranan birçok doğa olayı, felsefe ve fiziğin ortak ilgi alanındadır. Evrenin varoluşu ve temel bileşenleri, maddenin yapısı, zaman vb. her iki disiplinin de açıklama getirdiği sorulardır.

Arkeoloji

Kazılarda bulunan eserlerin yaşının hesaplanmasındanükleer fizik kullanılır.

Astronomi

Gök cisimlerinin hareketlerinin incelenmesinde Fizikten yararlanılır.