Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu eğitim öğrenim süreci boyunca öğrenciye eğitsel alanda destek amacıyla var olan bir hizmettir. Gizlilik ve etik değerlere bağlı olan bu hizmette öğrenciyi tanıma, yeteneklerinin keşfedilmesi, iletişimin doğru bir şekilde kurulması gibi çalışma alanları mevcuttur. Öğrenci koçluğu programının çalışma alanları içerisinde etkili ve verimli ders çalışılabilmesi, zamanın etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve odaklanma, karar verme, sorumluluk gibi konular da yer almaktadır.

Koçluk programına dâhil olan öğrencilerin kendine inanan ve tanıyan, doğru iletişim kurabilen ve hedefleri, farkındalıklarının yüksek olması beklenir. Bu amaçlara hizmet eden bir sistem olup öğrenci koçları öğrencinin yol arkadaşıdır.

Öğrenci Koçluğu Kimlere Yapılmalıdır?

Öğrenci koçluğu bir eğitim danışmanlığı da olup tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir hizmettir. 0 ile 12 yaş arsı anne babanın da dâhil olduğu öğrenci koçluğu hizmetleri 12 yaş ve sonrasında bireysel olarak devam eder.

öğrenci koçu
öğrenci koçluğu

Öğrenci koçları ve öğrenci arasında geçirilen sürede konuşulan tüm konular gizli kalmalıdır. İnteraktif olan süreçte ebeveynler aktif olarak bulunmazlar ve süreç sonunda öğrencinin kendi kendine koçluk yapabilmesi sağlanmalıdır.

Öğrenci Koçuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Öğrenciler gençlikleri ve yaşları gereği hedefleri konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabilmektedir. Zaman zaman belirlenen hedefler, kararlar ve çalışma programları bir türlü gerçek yaşama aktarılamaz. Kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise öğrenci koçluğu programları devreye girer.

Öğrenci koçları kurdukları sistemde kesinlikle öğrenciye onu yap ve bunu yap gibi söylemlerde bulunmaz. Programda asıl önemli öncelikli olan birey ve koç arasında kurulan bağın güçlü olmasıdır. Birlikte oluşturulan güçle hedeflere kolaylıkla erişilmesi amaçlanır.

Koçluk programları sürelerini kişiler koçla birlikte kendileri belirlerler. Ne kadar süre bu program içerisinde kalmalı ve ne kadar sürede faydalı olunacağı konusunda ortak bir karar alınmalıdır. Genel olarak eğitim danışmanlık sistemlerinde öğrenciyi tanıma ilk seans olarak kabul edilerek önerilen süre 4 seanstır.

Öğrenci Koçluğu ve Faydaları

Öğrenci koçluğu programlarına dâhil olan ve koçluk sürecini başarıyla tamamlayan bireyler için birçok farklı avantaj sağlanır. Öğrenci koçluğu programlarının faydaları kısaca;

 • Öğrencinin motivasyon kazanarak özgüveninin gelişmesi
 • Hedeflerine kolay bir şekilde odaklanması
 • Kaygı ve stresi nasıl yöneteceğinin farkına varması
 • Etkin öğrenme yönteminin öğrenilmesi
 • Aile ve çocuk arasındaki iletişimin doğru bir şekilde sağlanması
 • Destek ve güven hissedilerek hedeflerine karşı daha kararlı bir şekilde ilerlemesidir.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Çalışmaların başarıya ulaşması ve doğru bir şekilde tamamlanması bireyler ve koç arasındaki uyuma da bağlı bir şekilde gerçekleşir. Öğrenci ile arasındaki güven bağının oluşması koçlar açısından oldukça önemli olup mutlaka öncesinde öğrenciyi tanıma adına bir seans gerçekleşmelidir.

Öğrenci Koçluğu Hizmetinde Olması Gereken Özellikler

Öğrenci koçluğu yapabilmek için genel anlamda resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Sertifika programlarına dâhil olarak öğrenci ve eğitim koçu olunabilmesi mümkün iken bazı özelliklerin taşınması önem taşır.

Planlama, takip ve organizasyon becerilerinin bulunması başta olmak üzere, çözüm üretme yetenekleri, yüksek motivasyon sahibi olmak, etkili iletişim becerisi, sabırlı, esnek ve yaratıcı kişiliğe sahip olmak gereklidir. Bu özellikle dışında bir öğrenci koçunun karşısındaki kişinin ihtiyacını tespit edebilme ve tanımlayabilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Öğrenci koçunda aranan kriterler sağlanması halinde bireylerin koçluk yapabilmesi mümkündür. Eğitim süreçleri dışında öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sağlayan öğrenci koçları öz disiplin ve öz güven kazanılmasında da önemli rol oynar. Bu nedenle mutlaka eğitim süreçlerinde destek alınması ve bireylerin iletişim alanında fayda görmesi için önemli bir hizmettir.

Öğrenci Koçu ile Çalışılarak Elde Edilebilecek Faydalar Nelerdir?

Öğrenci koçu günümüzde sıklıkla tercih edilen ve gün geçtikçe gelişen bir sistemdir. Öğrenci koçları öğrenciye uygun olan çalışma programlarının hazırlanmasında ve bunların eksiksiz bir şekilde uygulanmasında aktif rol oynar. Öğrencinin bu konular dışında yaşadığı tüm sorunları görerek pratik çözümlerle giderilmesine yardımcı olmakta hedefleri arasında yer alır.

Eğitim koçluğu programları erken yaşlarda verilen bir hizmet olup bireyin yaşamını düzenleyen ve yüksek oranda verim almasını sağlayan bir hizmettir. Doğru bir öğrenci koçu tercih edilmesi durumunda sağlanacak olan faydalar ise;

 • Öğrencinin kendini keşfetmesi sağlanır.
 • Konsantrasyon, dikkat ve algılamada maksimum verim alınır.
 • Tüm dersler için özel öğrenme teknikleri kazanılır.
 • Hedeflere ve başarılara daha kolay ulaşılır.
 • Okul dersleri, seçme ve deneme sınavlarında yüksek başarı elde edilebilir.

 

Öğrenci koçları faydaları bu şekilde iken bireyin kendine inanması, güçlü alanlarını keşfetmesi ve başarılı yönlerini hatırlatmasına yardımcı olunur. Temel işlevleri arasında eylem planı yaparak kişinin eğitim ve sosyal yaşamında yol haritasının belirlenmesine aktif rol oynar.

Öğrenci Koçu ve Öğrenciye Faydaları

Öğrenci koçları öğrencilerle birebir ilgilenen bir hizmet olup etkin bir şekilde yararlanarak tüm alanlarda fayda sağlanabilir. Öğrencinin motivasyonun yüksek olması başta olmak üzere;

 • Zamanı yönetme konusunda öğrenciye destek olması
 • Kaygı, stres ve heyecanla başa çıkabilmesi
 • Uzun saatler yerine kısa saatlerde verimli çalışma tekniklerini öğrenmesi
 • Doğru öğrenme yöntemlerini kullanmak
 • Ders çalışma isteğini arttırmak
 • Hobileri ile dersler arasında zamanı yöneterek bağlantı kurmak
 • Odaklanma, konsantrasyon ve dikkat dağınıkları gibi sorunları çözerek pratik bir şekilde giderilmesi faydalar arasında yer alır.

Öğrenciyle öğrenci koçu arasında sıkı bir bağ sağlanarak sürekli iletişim halinde olması önemlidir. Bu sayede her alan kendisini yönlendirerek yaşam alanlarında performansını arttırabilecek desteği sağlar. Düzenli ve disiplinli bir çalışma sistemi kurarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki tüm becerilerini geliştirir. Ders programları, ders çalışma ortamı ve öğrencinin başarısını sağlayacak her alanda fayda sağlayan bir destek hizmettir.

Öğrenci Koçu ve Aileye Sağladığı Faydalar

Eğitim koçluğu hizmetleri öğrenciye fayda sağlamasının yanı sıra aile içerisindeki sisteme de büyük katkı sağlamaktadır. Sadece öğrenci ile ilgili olmayıp aileye de sağlayabileceği faydalar;

 • Aile ve öğrenci isteklerini ortak bir noktada buluşturarak olası bir krizi önler.
 • Özellikle sınav zamanlarında aile ve öğrenci arasında tampon görevi görerek çatışmaları engeller.
 • Kendini keşfetme sürecinde olan öğrencinin yaşadığı ve yaşayabileceği sorunlar karşısında yol gösterici olup destek olur.
öğrenci koçu
öğrenci koçu

Neden Öğrenci Koçuyla Çalışılmalıdır?

Öğrenci koçu öğrencinin kendini tanıması ve sorunlarla baş edebilme yeteneğinin kazandırılmasını amaçlar. Öğrenci eğer bu farkındalıkları kazanabilirse kendine olan güveni artarak performansı yükselecektir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, hedeflerine odaklanmalarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini hedefleyen eğitim koçlarıyla çalışılması maksimum verim elde edilebileceğini gösterir.

Aile içi yaşayan stres, sınav kaygıları ve çatışmaların öğrenci koçluğu hizmetinden destek alarak en aza indirilmesi mümkün olur. Hem aileye hem de öğrenciye maksimum fayda sağlayan bu sistem özellikle nasıl başarabilirim ve hedeflerim neler gibi sorulara cevap arayan bireyler için oldukça önemlidir.

Öğrenci koçu öğrencilerle doğru bir şekilde iletişim kurarak hedeflerine ulaşmalarını hedefleyen uzman kişilerdir. Alanlarında uzman olmaları ve doğru bir şekilde tercih edilmeleri halinde maksimum verim sağlayarak öğrencinin başarılı bir eğitim yaşamı olmasına katkıda bulunur. Öğrenciyi hedef alarak değil de aynı zamanda aile, yaşam koşullarını ve çalışma alanını da hedef alarak sistemli bir şekilde yönlendirmeyi hedefler.

Eğitimde Öğrenci Koçluğu Hizmetinin Yeri

öğrenci koçluğu

Eğitim öğretim yaşamı boyunca başarı becerilerini arttırabilmek için akademik alanda öğrenci koçlarıyla çalışılması önem taşır. Öğrenci ile koç arasında kurulan iş birliği sayesinde öğrenci farkındalıklarını bilerek eğitim performansını arttırabilir. Öğrenci koçluğu hizmetinin asıl amacı öğrenciyi hedeflerine doğru yönlendirmek olup motive ederek yaşadığı ya da yaşayacağı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Öğrenci koçunun çalışma prensibi genel olarak öğrenciyle birlikte bir çalışma programı oluşturmak, çalışma ortamını olması gereken düzene sokmak ve sorunlarla ilgilenmektir. Öğrenci koçu ve öğrenci sürecin tamamını birlikte yaşayarak paylaşımlarda bulunmalıdır.

Öğrenci Koçluğu Amacı Nedir?

Öğrenci koçluğu hizmetini verenlerin amaçları özellikle sınav dönemlerinde öğrencinin rakiplerini geçmesini sağlayarak belirlediği hedeflere kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Öğrencilerin yaşamlarında ortaya çıkan isteklendirme eksikliği, ders başarısızlıkları, aşırı kaygılanma, dikkat eksikliği, sorulara zaman ayıramama, öz güven eksikliği, etkili öğrenme yöntemlerini bilememe gibi problemler bulunur. Bu süreç ve sorunlarla baş edebilmek bir hayli zor olmasından öğrenci koçlarının önemi ortaya koyulur.

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Derece yapan öğrenciler çok zeki olmasından değil disiplinli, doğru ve etkili bir çalışma sistemi olmasından başarıyı yakalarlar. Öğrenci koçları bu bağlamda öğrencinin tüm sorunları üzerine eğilerek çözüm önerileri sunup yaşama geçirmeleriyle başarılı olmasını sağlarlar.

Profesyonel bir şekilde çalışan öğrenci koçları programlarında hedeflerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, problemlerle nasıl başa çıkılacağı, konuları kısa sürede nasıl öğrenebilecekleri hakkında kapsamlı çalışmaları bulundurur.

Koçluk Programlarının Öğrenciye Kazandırdıkları

Öğrenciler ders takviyeleri almalarının yanı sıra koçluk programları almalarıyla kendi başarılarını üst seviyeye taşıyarak rakiplerinin önüne geçip avantajlar sağlarlar. Koçluk programları öğrencilere;

 • Koçluk sistemi öğrenciye öz disiplin sağlar.
 • Öğrencinin kendisiyle ilgili farkındalıklarının oluşmasına yardımcı olur.
 • Etkili bir şekilde çalışmayı kavrar.
 • Sürekli bir öğrenme halinde olarak başarısını arttırmayı sağlar.
 • Yeni ve etkin alışkanlıklar kazanmaktır.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Dikkat süresi uzayarak konsantrasyonu artar.
 • Öğrenci kendini tanır ve güçlü olan yanlarını keşfeder.

Öğrenci Koçluğu Hizmeti Verenlerin Özellikleri Nelerdir?

Öğrenci koçluğu hizmeti veren kişiler, öğrencilerle birebir iletişim kuran ve kendileriyle en uygun olan frekansı yakalayarak sistem oluşturan bir uzmandır. Bazı özelliklere sahip olması gerekli iken bu özellikler sayesinde öğrenci koçtan daha iyi verim alarak başarılı bir çalışma sistemi edinmiş olur. Öğrenci koçunda olması gereken özellikler;

 • Yüksek motivasyona sahip olması
 • Yaratıcı olup empati yeteneğinin yüksek olması
 • Öğrenci dilinden anlaması ve arkadaş gibi olması
 • Özgür, analitik ve pratik bir düşünce sistemine sahip olması
 • Planlama ve takip becerisinin bulunması
 • Sabırlı ve hoşgörülü olmasının yanı sıra çözüm üreten bir kişiliğe sahip olması gereklidir.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Bu özelliklerin bulunduğu bir öğrenci koçuyla çalışılması maksimum verim alınmasına fayda sağlayacaktır. Öğrenci koçuyla çalışan öğrenci rakiplerine göre daha ileride bir performans sergileyerek yaşamını yeniden şekillendirme artısına sahip olacaktır.

Öğrenci Koçluğu Önemi

Eğitim sürecinde öğrenci koçunun önemi oldukça büyüktür. Öğrenciye kazanmayı amaç olarak belirleyen bir yöntem olup ilk olarak kaybedilen öz güvenin yerine getirilmesini hedefler. Planlı ve disiplinli bir çalışma düzeni kurarak öğrencinin kaygı ve stresini minimuma indirmeyi başarır.

Öğrencinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir destek hizmeti olup hedeflere ulaşılması noktasında öğrenciye yol göstericidir. Okul ve günlük yaşamında başarılı, iletişimi güçlü ve mutlu olabilme konularında destek vererek her alanda öğrenciyle birlikte yürür. Öğrencinin kendi disiplinini kurmasını sağlayan öğrenci koçu kendini tanıyan, motivasyonu yüksek ve özgüveni olan bireyler yetiştirmek aşamasında önemli bir rol oynar. Velilerle de iletişimi olan öğrenci koçları gizli kalması gereken konularında paylaşılmaması aşamasında son derece güvenilir bir arkadaştır.

Öğrenci Koçluğu Öğrenciye Neler Kazandırır?

öğrenci koçluğu

Öğrenci koçluğu genel itibariyle bakıldığında öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve başarı elde etmesini sağlamak için geliştirilmiş bir koçluk sistemidir. Temel amaçları öğrencinin gelişmesine katkı sağlamak iken öğrencilerin her alanda rehberi olmaktır. Öğrenciyle koç arasında kurulan karşılıklı güven ve gönüllük isteğine dayalı bir hizmettir. Öğrenciye kazandırdıkları ise;

 • Hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlamak
 • Sürekli öğrenme halinde olup performanslarını yükseltmek
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Ertelemenin bırakılması
 • Yaşam dengesinin kurulması ve sosyal yaşamda lider olma
 • Kaynakları daha etkin kullanarak öz disiplin oluşturmadır.
öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Özellikle günümüzde çalışan anne babaların çocukları fazla ilgi göremediklerinden hayatlarında bazı konular direk başarılarına olumsuz yönde yansır. Doğru bir koçluk hizmeti alınması durumunda sosyal yaşamları ve eğitim hayatları pozitif yönde değişiklik gösterecektir.

Öğrenci Koçluğunun Programlarında Ele Alınan Konular

Öğrenci koçları başta öğrenci olmak üzere çevreye ve aileye büyük katkı sağlayan uzmanlardır. Destek bir hizmet olan koçluk programlarında öncelikle hedef ve amaç belirleme yer alır. Motivasyon ve verimli çalışma tekniklerini öğrenme, dikkat ve odaklanma geliştirme, öfke ve stres kontrolü öğrenci için en önemli konular arasında yer alır.

Öğrenci koçluk programları arasında yer alan hedefler konusunda hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra meslek ve kariyer danışmanlığı da bulunur. Öğrenciler konular üzerinde aktif bir çalışma sistemine tabi tutularak kendi potansiyellerinin farkına varır ve rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayarak başarılara imza atabilir.

Öğrenci Koçlarının Yetkinlikleri

Öğrenci koçları öğrencilerin yaşadığı problemlerin üzerine özel derslerle giderek kendi potansiyellerini geliştirmeye odaklıdır. Verimli bir zihne sahip olan öğrencinin performansı pozitif olarak değişip maksimum fayda sağlanır. Öğrenci koçunun bu verimi sağlayabilmesi için sahip olması gereken yetkinlikler ise;

 • Okuldaki başarıyı yükselterek takip edebilmek
 • Sınavlarda oluşan kaygı ve stresi azaltabilmek
 • Aile içerisindeki çatışma ve problemleri en aza indirebilmek
 • İletişimin sağlıklı bir yönde gelişmesine katkı sağlamak
 • Özel derslerdeki başarıların artmasına yardımcı olmak
 • Aktivitelere olan ilginin artması ve başarılı olabilmesi için teşvik etmek
 • Mesleki alanlara yönlendirerek yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamaktır.

Öğrenci koçlarının bu yetkinliklere sahip olması sayesinde öğrencinin yaşamı pozitif bir şekilde etkilenir ve başarılar elde etmesinde büyük performans sağlanır.

Kimler Öğrenci Koçluğu Yapabilir?

Öğrenci koçluğu bir destek hizmet olup doğru bir şekilde uzmanlar tarafından uygulanması önemli bir sistemdir. Günümüzde öğrenci koçluğu eğitimi alan ve öğrenci koçluğu sertifikası sahibi olan kişiler koçluk programlarını uygulayabilirler.

öğrenci koçluğu
öğrenci koçluğu

Bu sertifikaları alanlar üniversite bölümlerinde psikoloji, sosyoloji, danışmanlık ve rehberlik okuyup koçluk yapabilirler. Günümüzde başka bölümlerden mezun olarak da kendine güvenen ve öğrenci koçluğu sertifikası alarak mesleği icra eden kişiler bulunur. Önemli olan koç tercihi yapılacağı zaman uzman olmasına, deneyim sahibi olarak yetkinlikleri taşımasına özen göstermek gereklidir. Aksi halde alınan hizmetin herhangi bir faydasını görmeyerek eğitim sürecine bir katkı sağlanamaz.

Öğrenci Koçluğu Çalışma Sistemi

Öğrenci koçları aşamalar halinde bir çalışma sistemine sahiptir. Öğrenci öncelikle yaşadığı problemleri koçuna anlatır ve öğrenci koçu tanışmak için öğrenci ile seanslar yapar. Problemin tanımlanabilmesi adına yapılan seans sonrasında çözüm için bir hedef belirlenir ve iş birliği yapılır.

Öğrencinin hedefe ulaşması için yapılacak eylemler liste haline getirilir. Hedefe ulaşılması için ödevler verilerek öğrencinin performans değerlendirmesi yapılır. Öğrenci koçları ve öğrenci arasında sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için düzenli aralıklarla seanslar yapılmalıdır. Aile, öğretmenler ve rehber öğretmenlerinde sürece dâhil olmaları söz konusu olup bu sayede maksimum verim elde edilerek sorunların kaynağına inilmesi kolay bir hal alabilir.