PERİYODİK SİSTEM

Element: Tek tip tanecikten oluşan maddelere (saf madde) denir.

*Elementler tek tip atom içerirken, bileşikler en az iki tip atom içerir.

PERİYODİK SİSTEM ÖZELLİKLERİ

 • Elementler artan atom numaralarına göre yan yana satırlarda sıralanmıştır.

Benzer kimyasal özellik gösteren elementler alt alta gelecek şekilde sütunlar oluşturmuştur.

PERİYOT:Periyodik sistemdeki satırlardır.

GRUP: Periyodik sistemdeki sütunlardır.

Periyodik sistemde 7 periyot,18 grup vardır. Bu gruplardan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubunu oluşturur.

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHSEL GELİŞİMİ:

*JOHANNWOLFGANK DÖBEREİNER:
1829 yılında yapmış
olduğu çalışmada;
elementleri benzer
özelliklerine göre üçlü gruplara ayırmıştır. Bu
gruplara Triadlar kuralı denir. Böylece
elementler ilk defa gruplandırılmış oldu.

*A.E BEGUYER DE CHANCOURTOS
Benzer fiziksel özellik gösteren
elementler dikey sıralarda olacak
şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Fakat bu
listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve
bileşiklere de yer vermiştir. Sonuç olarak
elementler ilk defa bir tabloya yerleştirilmiş
oldu.

*JOHN NEWLANDS

Yaptığı çalışmada benzer
özelliklerin her 8 elementte bir
tekrar ettiğini görerek ilk kez
periyodikliği fark etmiş ve bu
durumu müzik notalarına
benzetmiştir. Bu kurala Oktavlar
kanunu denir.

*DİMİTRİ MENDELEYEV ve JULİUS LOTHER MEYER

Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz, aynı dönemde elementler sınıflandırmış ve aynı
sıralamayı bulmuşlardır Ancak Meyer elementler benzer fiziksel özelliklerine göre sıralarken, Mendeleyev bu sıralamada atom ağırlığını göz önünde bulundurmuştur. Bu çalışmaları ile günümüzdekine yakın bir tablo oluşturmuşlar ve periyodik tablonun babası unvanını almışlardır.

NOT: Mendeleyev, günümüzde kullandığımız periyodik sisteme benzer bir sistem oluşturmuştur.

*HENRY MOSELEY

1913’de Elementleri
proton sayılarına yani atom
numaralarına göre sıralayarak
Mendeleyev ’in hatasını
düzeltmiş ve gümüzdeki
periyodik taployu ortaya çıkarmıştır.

*GLENN SEABORG

1917’de yaptığı çalışma ile
Henry Moseley’in tabloya
yerleştiremediği lantanitler ve
aktanitleri tablonun altına 2
sıra halinde yerleştirmiştir.

PÜF NOKTALAR:

 • Katman sayısı=Periyot numarası
 • Son katmandaki elektron sayısı= Grup numarası

Birinci periyotta sadece helyum ve hidrojen elementi varken, 2. ve 3. periyotta 8 element bulunur. 4. periyotta 18 element bulunur.

METALLER:

 • Periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar.
 • Parlak görünümlüdürler.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • (cıva hariç) Oda sıcaklığında katı haldedirler.
 • Ametallerle bileşik oluşturabilirler.

AMETALLER:

 • Mat görünümlüdürler.
 • Isı ve elektriği iyi iletmezler.
 • Kırılganlardır, işlenemezler.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.
 • Metallerle kendi aralarında bileşik oluştururlar.

YARI METALLER:

 • Parlak veya mat görünümde olabilirler.
 • Fiziksel özellikleri genel olarak metallere benzer. Kimyasal özellikleri ametallere benzer.
 • Tel ve levha haline getirilebilir.
 • Periyodik sistemde merdiven basamakları gibi metallerle ametaller arasında yer alırlar.

SOYGAZLAR:

 • Parlak değildirler.
 • Oda sıcaklığında gaz haldedirler.
 • Tel ve levha haline getirilemezler.
 • Kararlı yapıda oldukları için elektron alıp vermezler.
 • Doğada tek atomlu halde bulunurlar.
 • Periyodik cetvelin en sağında bulunurlar.

KARARLI ATOM: Bir elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngesinde 8 elektron bulunuyorsa kararlı atomdur.

NOT: 8A grubunda bulunan bütün elementler kararlıdır.

1A,2A,4A,5A,6A,7A} KARARSIZLAR

*Kararsızlar kararlı hale geçmek isteyebilirler bunu elektron alarak ya da vererek yaparlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir